Ve stopě Pernštejnů

Týdenní akce s podnázvem Náchodsko 08. - 16. září 2018

Klub českých turistů, odbor Česká Třebová

a

Klub českých turistů, Klub Dobrý hospodář Olomouc

KČT Česká Třebová

Pozvání na akci

Klub českých turistů, odbor Česká Třebová a OKČT Klub Dobrý hospodář Olomouc tímto co nejsrdečněji zvou milovníky přírodních krás, bizardních skalních útvarů, aktivního pohybu i kulturního uspokojení, na turistický týden v oblasti Teplických a Adršpašských skal. Pozvánka platí pro všechny věkové kategorie, a to v pojetí pěším, cyklistickém a moto přesunu.

Motivační program

Motivačním nábojem prvního ročníku i následných je vzpomínka na zaniklý odbor Pernštejn Pardubice, což charakterizuje již název akce. Dále jde o tvorbu hodnotnější komunikace mezi jednotlivými turistickými přesuny všeobecně, především pak zakomponováním přesunu mototuristiky včetně kempinku, a zastřešení rozvíjejícího se fenoménu pohybu na motokole. Akce je zařazena do aktivit IVV (Internationaler Volkssportverband), tedy je určena pro nejširší turistickou veřejnost, která bude mít možnost plnění jistých oblastních turistických odznaků a kde si náročnost každý naordinuje dle vlastních sil. Účast je možná i na kratší pobyt v případě zájmu či potřeby.


--- Pozor na datum přihlášení, neboť do 31. července je třeba     odevzdat přihlášku včetně úhrady účastnického poplatku.


Propozice turistické akce

Místo konání- Chatový areál Zděřina, nad Policí nad Metují, dostupný cca 800 m od                                      autobusové zastávky Velké Petrovice a cca 1,8 km od železniční stanice                                  Police nad Metují, cca 1,9 km z autobusového nádraží Police nad Metují. Po                            objednání u pořadatele možno zajistit odvoz z místa příjezdu do areálu za                              částku 8.- Kč/1 km (započítány obě cesty), této nabídky bude možné po                                    domluvě využít i v další dny pobytu.

Ubytování - A je v 2, 3 a 4 lůžkových bungalovech s vlastním sociálním zařízením.                                    - B je ve 2 až 4 lůžkových chatách se společným sociálním zařízením.                                      - C je ve vlastním stanu, resp. karavanu (zařídí si účastník sám).

Požadavky na ubytování uveďte ve své přihlášce, podle našich možností se budeme snažit přání účastníků zohlednit (počet 2 lůžkových bungalovů je omezen, požadavky budou vykrývány podle pořadí došlé platby).

Stravování - Formou polopenze, snídaně servírovaná v době od 08.00 do 09.00 hod. (lze                         zajistit po domluvě i dřívější podání snídaně, resp. balíček na cestu) a večeře                         servírovaná v místní restauraci od 18.00 do 19.00 hod. je zaúčtována v ceně                           pobytu, jídelní lístek může být zaslán na vyžádání. S majitelem areálu byla pro                       potřebu akce domluvena akční cena, tato podmiňuje zakoupení stravy.

Program akce - Bude zpracováno k výběru 9 denních návrhů tras s přesunem pěším a s                                   navrhovanou délkou cca 10 - 15 km, delší 20 - 30 km. Cyklotrasy s délkou                               trasy cca 40 - 50 km. Dále pro vyznavače poznávací činnosti budou                                         navrženy cíle turisticky zajímavé s délkou aktivního přesunu dle uvážení                                 účastníka. Návrh tras bude zaslán účastníků emailem počátkem srpna,                                   součástí budou i jízdní řády vlaků a autobusů v případě přesunu na trasu,                               či návratu z ní. V odůvodněných případech pořadatel poskytne 1 výtisk                                   proti úhradě částky 10,- Kč v místě konání akce.

Trasy pochodů a cyklotrasy budou směrovány do překrásné oblasti Teplicko-adršpašských skal, Broumovských stěn, projdeme Ostašským skalním městem, Jestřebími horami na Žaltman, nahlédneme do Polska na Stolové hory a Velkou Hejšovinu, po naučné stezce vystoupáme k pevnosti Dobrošov, na Jiráskovu chatu, sejdeme do Pekla, nezapomeneme na Babiččino údolí a bývalé Perštejny i zavedeme do Krkonoš k jejich bývalé chatě a do Janovic k jejich bývalé turistické základně.

Bude možné také navštívit klášter v Broumově, pivovar v Olivětíně, muzeum Merkur a muzeum papírových modelů v Polici nad Metují, rodný domek Aloise Jiráska v Hronově, zámky v Náchodě, Novém Městě nad Metují, či Ratibořicích, muzeum bratří Čapků v Malých Svatoňovicích, ve Rtyni, důl Bohumír v Jívce, aj.

Každý z účastníků bude mít možnost si svůj volný čas užít podle svých představ a zájmů. V případě zájmu může být uskutečněna i projekce z našich zahraničních zájezdů, bude snad i diskotéka pro starší a mírně pokročilé věkem.

Pochod je zařazen mezi akce IVV, účastníci mají možnost získat 7 razítek IVV jak po linii akcí, tak i pěšího přesunového prostředku (sekce IVV přislíbila zhotovení razítka IVV s názvem akce).

Akce je možné zúčastnit se i na kratší dobu pobytu (účastnický poplatek pak bude stanoven po domluvě), případně i na jeden den. V případě účasti na 1 den bez nároku na stravu a ubytování.

Začátek a konec akce - Začátek akce je v sobotu dne 08.09.2018, ubytování nejdříve ve                                               14.00 hodin, ukončení akce a předání ubytovacích prostor v neděli                                           16.09.2018 do 10.00 hodin.

Účastnický poplatek - Zahrnuje částku za administrativní výdaje pořadatele (práce                                                       spojené s přípravou akce, zpracování podkladů tras, kopírování                                                 tras, jízdní řády, průvodce, výroba razítek, suvenýry, telefonní                                                    hovory a tak podobně), částku za stravování (8 snídaní, 8 večeří) a                                            zvolený typ ubytování (8 noclehů).

A - 2.820,- Kč ubytování v bungalovech s vlastním sociálním zařízením. *

B - 2.420,- Kč ubytování v chatkách se společným sociálním zařízením. *

C - 320,- poplatek za administrativu, částka pevná, účastník bez ubytování a stravy.

D - 40,- Kč poplatek při účasti na 1 den (plánek zvolené trasy, diplom, razítko IVV).

* částka stanovena dle cen platných v roce 2017 s určitou rezervou, nepředpokládáme zásadní zdražení ubytovacích a stravovacích služeb ani rekreačního poplatku obci.

Účastnický poplatek zasílejte převodem na účet UniCredit Bank číslo 1005352026/2700, a to do 31.07.2018.

O uhrazení účastnického poplatku a převzetí závazné přihlášky budete informování obratem emailem, nebo telefonicky. Zároveň budete informování o číslu přiděleného bungalovu, resp. chaty.                                                                                                                        Přihlášky budou zaevidovány až po úhradě účastnického poplatku!!

Storno poplatky - Při odhlášení se do 31.06.2018 vrátíme celý účastnický poplatek. Při                                         odhlášení se do 31.07.2018 se vrací celý poplatek za administrativu                                         320,- Kč a 50% částky za stravování a ubytování (1.250,- Kč nebo 1.050,-                                 Kč) podle zaplaceného typu ubytování.

Při odhlášení se až po 31.08.2018 vrátíme jen poplatek za administrativu 320,- Kč. Je samozřejmostí za sebe vyslat náhradníka. Doufáme, že tato část propozic nebude muset být využita. V případě malého zájmu o tuto akci (počet zájemců nepřevýší počet 30), či jiných nepředvídatelných problémech zejména ze strany ubytovatele se akce nekoná. O zrušení akce by byli všichni neprodleně informováni a vrácen by byl celý účastnický poplatek.

Pořadatelský tým - Po celou dobu pobytu se o účastníky budou starat vedoucí akce a                                             každý den od 19.00 do 21.00 hodin vznikne možnost konzultace dané                                     činnosti. Budou vyvěšené popisy jednotlivých tras, mapa navštívené                                         oblasti a jízdní řády.

--- Odbor turistiky Česká Třebová - cvičitel turistiky, mototuristiky a mládeže Zahradník                                                                      Pavel, mobil +420 608 333 357, email                                                                                              Savignat@email.cz.

--- Klub Dobrý hospodář Olomouc - cvičitel turistiky Formánek Miloš, mobil +420 604 412                                                                    764 a email Mil.for@seznam.cz.

............................ Materiály ke stažení ..............................