Vítejte v oblasti

Klubu českých turistů Pardubický kraj

Klub českých turistů Pardubický kraj je turistický spolek, sdružující v současné době dvacet sedm odborů z různých míst Pardubického kraje. Je součástí celostátně působícího Klubu českých turistů.

Základním úkolem oblasti KČT je koordinovat činnost jednotlivých odborů v oblasti a vytvářet podmínky pro rozvíjení jejich turistických aktivit v duchu celého Klubu českých turistů. Starat se o rozvoj tělesné, duševní, ale také i technické a ekonomické zdatnosti členské základny, včetně odborného vzdělávání jednotlivých turistů. Vedení oblasti zajišťuje prostřednictvím vyškolených značkařů údržbu a obnovu značených turistických tras a přispívá k prohlubování ochrany přírody a správného pohybu v ní.


Aktuální informační servis

Školení a seminář

vedoucích a cvičitelů turistiky

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

Programová rada Oblastního výboru Klubu českých turistů Pardubický kraj

____________________________________________________

V chatě KČT Na Čiháku ve dnech 3. - 4. listopadu 2018

____________________________________________________


              Zpráva z uskutečněné akce

          V poněkud odloženém termínu, o dva týdny později než obvykle, proběhl ve dnech 3. a 4. listopadu 2018 v turistické chatě Na Čiháku u Českých Petrovic v Orlických horách tradiční seminář a školení vedoucích turistiky, zakončený zkouškami nových adeptů na vedoucí turistiky. Seminář pořádala Programová rada oblasti KČT Pardubický kraj. Semináře se zúčastnilo celkem 40 turistů z oblasti KČT Pardubický kraj a 5 lektorů.

          Účastníci se sjížděli do tentokrát plně obsazené turistické chaty v sobotu již od 9. hodiny. Po krátké prezentaci a vypořádání cestovních náhrad turisty přivítal v 10 hodin předseda oblasti KČT Pardubický kraj Vlastimil Škvára a pokračoval svou přednáškou Historie, organizační struktura, programová náplň a mezinárodní spolupráce KČT.

          Ve 12 hodin následoval oběd a po něm od 13 hodin účastníci vyslechli přednášku Luďka Abraháma z Horské služby Čenkovice Vysokohorská turistika, nebezpečí při turistice a zásady první pomoci. Po krátké přestávce navázal v 15 hodin doc. Josef Kotyk přednáškou Příprava a vedení turistických akcí. Po další krátké přestávce pokračovali David Šebesta a znovu Josef Kotyk svými přednáškami Práce s mapami a orientace v terénu a Výstroj a výzbroj turisty, po nichž následovala od 19 hodin večeře. Po ní ještě od 20 hodin seznámil David Šebesta účastníky s mapovým portálem Mapy.cz. Poté následovala volná zábava.

          V neděli po snídani pokračoval program školení od 8:30 hodin přednáškou Vlastimila Škváry Právní předpisy, hospodaření a daňové předpisy a od 10 hodin následovala společná vycházka, kterou vedli David Šebesta a Jiří Andrle. Během vycházky si účastníci procvičili práci s buzolou a mapou a znalosti topografie a orientace v terénu. Před obědem ještě předseda oblasti seminář krátce zhodnotil a zakončil.

          Po obědě následovaly již konečně zkoušky nových adeptů na vedoucí turistiky. Zkoušky proběhly formou znalostního testu, některé účastníky čekal ještě krátký pohovor. Každý uchazeč na vedoucího turistiky musel předložit domácí přípravu navrženého výletu (propozice). Celkem bylo prozkoušeno 22 nových vedoucích turistiky v Pardubickém kraji. Během odpoledne se účastníci semináře rozloučili a rozjeli do svých domovů.

Seminář proběhl v přátelské atmosféře a věříme, že byl pro vedoucí turistiky přínosný a že nově proškolení vedoucí budou šířit dobré jméno KČT mezi turistickou veřejností.

Zpracoval - Mgr. David Šebesta

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ V HLINSKU

pořádá 35. ročník akce

Silvestr na Chrudimce

…………………………………………….

Hlinsko 30. prosince 2018

ROZLOUČENÍ S ROKEM

Procházka kolem Adamova
Pořádá dne 31.12.2018 tradiční výlet

Klub českých turistů, odbor Svitavy


Pozvání na akci

Zimní táboření na Kozlovském kopci

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

16. Český zimní sraz turistů

a

52. Slovenský zimný sraz KST a stretnutie TOM

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Police nad Metují 14. - 17. února 2019

Pořádají

* Klub přátel turistiky Police nad Metují

* Odbory KČT Broumov, Náchod, Úpice, Horal Ústí nad Orlicí

a Police nad Metují město


pod záštitou

* I. náměstka Královéhradeckého kraje Mgr. Martina Červíčka

* Místostarosty Police nad Metují Mgr. Jiřího Škopa

* Předsedy KČT Mgr. Vratislava Chvátala

Slavíme

100 let republiky a 130 let Klubu českých turistů

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

Rok 2018, takzvaný osmičkový rok, znamená pro Českou republiku mnoho příležitostí k oslavným a vzpomínkovým akcím. Události v letech 1918, 1938, 1948 či 1968 patří neodmyslitelně k významným milníkům naší historie. Od vzniku republiky tomu bude v říjnu 2018 přesně 100 let!
Klub českých turistů, jedna z nejstarších turistických organizací u nás, přichází jako první s projektem na oslavu tohoto republikového jubilea. Projekt "100 let republiky, 130 let v pohybu" nabízí od března 2017 do 28. 10. 2018 speciální turistický seriál, kterého se může zúčastnit každý. 100 výletů, 100 kulturních zážitků - to je ideální příležitost, jak stylově oslavit kulaté výročí od vzniku republiky, rozhýbat tělo, pobýt na čerstvém vzduchu a sejít se s přáteli. A nejen to. Turisté si na každé akci mohou zakoupit sběratelskou brožuru, do které obdrží z každého pochodu speciální razítko a samolepku z daného místa. Na žádné akci nebude chybět ani naše tombola "Stoleté losování", ze které si šťastní výletníci odnesou pěkné ceny od partnerů projektu.

Pražské oslavy výročí
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

Dne 26. 10.2018 odstartoval program KČT k výročí na náměstí Republiky. V odpoledních hodinách zahájila program Svazu obchodu a cestovního ruchu ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková, za Klub českých turistů pozdravil přítomné místopředseda Ivan Press.

Náměstí Republiky Praha

Doprovodný kulturní program

Místopředseda Klubu českých turistů Ivan Press

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková

Největší turistická značka

vyvěšena a zapsána do České knihy rekordů

Pohled na značku od Pražského hradu

Místopředseda Ivan Press a předseda Vratislav Chvátal

V sobotu 27.10.2018 v rámci oslav 100 let od založení ČSR byl úspěšně zrealizován pokus KČT, zapsat největší turistickou značku do České knihy rekordů, kterou vede agentura Dobrý den z Pelhřimova. Jejich zástupce v sobotním dopoledni značku přeměřil a oznámil přihlížející veřejnosti naměřený výsledek (červená turistická značka má rozměry 5 x 5 metrů).

Odhalení pamětní desky K. J. Zákouckého

Heřmanův Městec

V sobotu 29. září v rámci programu Heřmanoměsteckých slavností proběhlo společnou rukou starosty města Josefa Kozla a místopředsedy Klubu českých turistů Ing. Ivana Presse slavnostní odhalení pamětní desky rodáka Heřmanova Městce Karla Jana Zakouckého, který byl na jaře roku 2018 uveden do Síně slávy české turistiky.

Pamětní deska zdobí budovu Základní školy, kde K. J. Zákoucký působil i jako její ředitel.

Důstojnost slavnostnímu okamžiku dodala i přítomnost dvojníka prvního prvorepublikového prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, řada významných hostů z Klubu českých turistů, včetně starostů okolních obcí a početná návštěva veřejnosti.

Klub českých turistů v Senátu Parlamentu ČR

Osobnosti české turistiky oslavily 130 let KČT v Senátu Parlamentu ČR

09. června 2018

Klub českých turistů (KČT) prožívá v letošním roce jubilejní sezonu.

Oslavy 130 let od založení KČT vyvrcholily ve druhém červnovém víkendu, zároveň klub připomíná 100 let od vzniku republiky.

Právě u těchto příležitostí se uskutečnil 9. června 2018 slavnostní večer v Senátu Parlamentu České republiky.

Projev předsedy KČT Mgr. Vratislava Chvátala

Projev Čestného předsedy KČT Ing. Jana Havelky

Pozdrav vzdělavatele České obce sokolské Doc. RNDr. Zdeňka Mičky

Pozdrav předsedy Českého olympijského výboru Ing. Jiřího Kejvala

Pozdrav ředitelky agentury CzechTourism, Doc. Ing. Moniky Palatkové

Vystoupení žesťového kvinteta Hudby hradní stráž a Policie ČR

Vystoupení zpěvačky Ing. Barbory Přechové (členky KČT). Na klavír ji doprovází plk. Václav Blahunek, dirigent Hudby hradní stráže

Medaile architekta Vratislava Pasovského

byla udělena

Ing. Zbyňku Linhartovi

RNDr. Miloši Vystčilovi

Panu Rostislavu Chrastinovi

Mgr. Františku Bílkovi

Ing. Josefu Schneeweissovi

Panu Zdaru Srdečnému

Převzala paní Jaroslava Kulhavá

Uvedení do síně slávy KČT

Diplomy o uvedení JUDr. Františka Čížka do Síně slávy české turistiky převzali

Doc. RNDr. Zdeněk Mička, vzdělavatel České obce sokolské, paní Eliška Formanová, starostka obce Bukvice a předseda KČT, oblasti Praha, Ing. Ivan Press

Za KČT, oblast Praha převzali diplomy

Zdena Krejčíková, archivářka KČT a předseda KČT, oblast Praha, Ing. Ivan Press

Čestný odznak KČT

byl udělen

Paní Květoslava Haubertová

Ing. Václav Tittelbach

Fotografie - Kancelář Senátu Parlamentu ČR

Možnost zhlédnutí více fotografií