Vítejte na turistickém webu

Oblast Pardubický kraj Klubu českých turistů je turistický spolek, zakomponovaný do organizace Klubu českých turistů, sdružující v současné době dvacet sedm odborů. Tyto odbory prakticky kopírují svým sídlem území daného samosprávního kraje.

Základním úkolem předmětné oblasti je koordinovat činnost jednotlivých odborů v oblasti a vytvářet podmínky pro rozvíjení jejich turistických aktivit v duchu celého Klubu českých turistů. Starat se o rozvoj tělesné, duševní, ale také i technické a ekonomické zdatnosti členské základny, včetně odborného, metodického vzdělávání jednotlivých turistů. Vedení oblasti zajišťuje přes jednotlivé odbory kilometrickou část údržby a obnovy značení turistických tras a přispívá k prohlubování ochrany přírody a správného pohybu v ní.

Tyto webové stránky jsou tedy určené jak členům představené oblasti Pardubický kraj, turistům z řad Klubu českých turistů, tak i široké veřejnosti. Jsou určené jak pro práci s informacemi, návody i jen náměty na poznávací činnost, tak také pro pouhé získání informací z dění Pardubického kraje v oblasti turistiky, cestování, kempinku a karavaningu či táboření.


Klub českých turistů v Senátu Parlamentu ČR

Osobnosti české turistiky oslavily 130 let KČT v Senátu Parlamentu ČR

09. června 2018

Klub českých turistů (KČT) prožívá v letošním roce jubilejní sezonu.

Oslavy 130 let od založení KČT vyvrcholily ve druhém červnovém víkendu, zároveň klub připomíná 100 let od vzniku republiky.

Právě u těchto příležitostí se uskutečnil 9. června 2018 slavnostní večer v Senátu Parlamentu České republiky.

Projev předsedy KČT Mgr. Vratislava Chvátala

Projev Čestného předsedy KČT Ing. Jana Havelky

Pozdrav vzdělavatele České obce sokolské Doc. RNDr. Zdeňka Mičky

Pozdrav předsedy Českého olympijského výboru Ing. Jiřího Kejvala

Pozdrav ředitelky agentury CzechTourism, Doc. Ing. Moniky Palatkové

Vystoupení žesťového kvinteta Hudby hradní stráž a Policie ČR

Vystoupení zpěvačky Ing. Barbory Přechové (členky KČT). Na klavír ji doprovází plk. Václav Blahunek, dirigent Hudby hradní stráže

Medaile architekta Vratislava Pasovského

byla udělena

Ing. Zbyňku Linhartovi

RNDr. Miloši Vystčilovi

Panu Rostislavu Chrastinovi

Mgr. Františku Bílkovi

Ing. Josefu Schneeweissovi

Panu Zdaru Srdečnému

Převzala paní Jaroslava Kulhavá

Uvedení do síně slávy KČT

Diplomy o uvedení JUDr. Františka Čížka do Síně slávy české turistiky převzali

Doc. RNDr. Zdeněk Mička, vzdělavatel České obce sokolské, paní Eliška Formanová, starostka obce Bukvice a předseda KČT, oblasti Praha, Ing. Ivan Press

Za KČT, oblast Praha převzali diplomy

Zdena Krejčíková, archivářka KČT a předseda KČT, oblast Praha, Ing. Ivan Press

Čestný odznak KČT

byl udělen

Paní Květoslava Haubertová

Ing. Václav Tittelbach

Fotografie - Kancelář Senátu Parlamentu ČR

Možnost zhlédnutí více fotografií